Handelsbetingelser

Følgende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salgsordrer og leverancer fra Contec Coating, Axel Kiers Vej 30, 8270 Højbjerg, Danmark, bestilt direkte hos Contec Coating eller gennem Contec Coatings webshop, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem dig som kunde og Contec Coating.  

  

KONTAKT

Du kan kontakte os på tlf. +45 88 77 06 77 (mandag-torsdag 8-16, fredag 8-14) eller på mail coating@contecgroup.dk. Vi bestræber os på at besvare alle mails indenfor 24 timer i hverdagene. 

 

 

AFBESTILLING / ANNULLERING AF ORDRE 

Hvis afbestillingen af en bordplade sker efter, produktionen er udført, eller varen er sendt fra leverandøren, indenrigs såvel som udenrigs, skal der betales 100% for de producerede varer. 

  

BETALING  

For køb via webshop faktureres kunden ved ordreafgivelse og betaling trækkes ved afsendelse af ordre fra Contec Coating. 

Der kan betales med Dankort, Visa Dankort, Visa Elektron, Mastercard eller MobilePay.

 

For køb direkte hos Contec Coating sendes en faktura med 8 dages netto betaling, hvis andet ikke er aftalt. 

Der aftales en forudbetaling, hvis ordren er specialfremstillet ordreproduktion. 

Betaling foretages via bankoverførsel. 

 

PRISER 

Alle priser oplyses inklusive moms og andre afgifter. Den gældende pris er den, der er oplyst i Contec Coatingpriskatalog eller på Contec Coatings webshop for den pågældende vare på datoen for ordreafgivelsen. 

Kontraktprisen er den gældende pris, -AB Fabrik. Fragtprisen kan tillægges og afgøres af, hvilke varer du bestiller, da prisen udløses af varens vægt-/størrelseskategori. Fragtprisen får du oplyst, inden du godkender din leverance. 

Contec Coating forbeholder sig ret til ændring af priser, der måtte være fejlagtigt angivet i Contec Coatings priskatalog eller webshop. Contec Coating tager forbehold for prisændringer samt for ændringer af gebyrer og/eller andre omkostninger angivet i Contec Coatings seneste priskatalog eller på webshoppen til enhver tid, f.eks. på grund af ændringer i momssatser eller andre offentlige gebyrer og afgifter, stigende omkostninger eller som følge af den normale udvikling i detailpriser. 

 

EJENDOMSRET OVER LEVEREDE PRODUKTER 

Alle varer forbliver Contec Coatings ejendom, indtil fuld betaling er modtaget.   

Indtil ejendomsretten er overgået til kunden, skal varen opbevares og sikres forsvarligt. Varen skal opbevares separat, således, at det er muligt at identificere varerne som Contec Coatings ejendom. Identifikationsmærker, tryk og lignende må ikke ødelægges eller fjernes fra varen eller emballagen. Skader på varen skal erstattes fuldt og helt af kunden. Kunden har desuden pligt til at holde varen brand-, tyveri- og vandskadeforsikret til den fulde værdi. Kunden må ikke disponere over leverancen på en måde, der kan forringe Contec Coatings sikkerhed i varen, herunder pantsætning, sikkerhedsstillelse, udlægsforretning m.m. 

  

LEVERING 

Contec Coating leverer varer i hele Danmark. Levering uden for Danmark kan kun ske efter aftale med Contec Coating.  

Ved modtagelse af varen overgår risikoen til kunden. DET ER MEGET VIGTIGT at tjekke, om varen er intakt og ikke er beskadiget ved modtagelsen fra fragtmanden. 

 

Ved kvittering for modtagelsen betyder det, at varen er i orden. Hvis transportskade konstateres, skal kunden ikke tage imod varenmen derimod sende varen retur med fragtmanden. Hvis varen bliver sendt retur med fragtmanden, skal kunden samme dag reklamere og gøre opmærksom på, at varen er beskadiget. 

 

”SKJULTE” TRANSPORTSKADER 

Hvis en forsendelse indeholder en skjult transportskade, som ikke umiddelbart var synlig ved modtagelsen, skal der omgående og senest 2 dage efter modtagelsen reklameres SKRIFTLIGT til coating@contecgroup.dk. 

Hvis varen er bortkommet under transport, hæftes der naturligvis ikke. Når vi bliver bekendt med situationen, fremsender vi hurtigst muligt en ny. 

 

LEVERING 

Leveringstiden/terminer står på ordrebekræftelsen fra Contec Coating.  

Contec Coating kan ikke gøres ansvarlig for 

  • Forsinkelse af leverancer og deraf følgende forsinkelse i et byggeri (håndværkerudgifter for ventetid honoreres ikke).
  • Transportskader 

Contec Coating er ikke forpligtet til at levere varer, der er udsolgt fra lager. 

 

FEJL OG MANGLER 

Det er købers pligt at tjekke vareleveringen og undersøge varen ved modtagelsen og sikre, at den er i overensstemmelse med bestillingen. 

Ved betaling af ordrer af en betydelig værdi, bør kunden udskrive eller gemme Contec Coatings skriftlige modtagelsesprocedure, hvoraf det nøje fremgår, hvilke ting man som kunde skal være opmærksom på ved modtagelse af varen. 

 

Skulle der mod forventning være fejl og mangler i leveringen fra Contec Coating, skal disse påberåbes STRAKS (samme dag). Det sker ved at rette skriftlig henvendelse til Contec Coating pr. mail: coating@contecgroup.dk eller på tlf.  88770677. 

  

REKLAMATIONSRET 

Produkter købt hos Contec Coating er underlagt den danske købelov og forbrugeraftalelov.  
Den maksimale skades erstatning er begrænset af Contec Coatings til enhver tid gældende forsikringsdækning. 

Der ydes ingen garanti på skader forårsaget af forkert opbevaring, forkert brug, manglende vedligeholdelse eller forkert/dårlig montering.  

Ved konstatering af en evt. fejl eller mangel ved en vare skal reklamationen senest være Contec Coating i hænde inden for 2 måneder efter, at skaden er observeret første gang – ved senere anmeldelse bortfalder reklamationsretten.  

 

Reklamationer modtages kun ved skriftlig henvendelse til e-mailadressen: coating@contecgroup.dk. 

 

Sammen med den skriftlige reklamation vedhæftes minimum 3 digitale billeder af produktet, som på god og tydelig vis visualiserer problemet. Der skal bl.a. tages billeder lidt på afstand og tæt på skaden. 

Hvis en vare er defekt eller beskadiget ved modtagelsen, skal reklamationen ske direkte til følgende tlf. 88770677.   

 

I tilfælde af skader forårsaget af kunden skal kunden afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen samt levering af nye eller reparerede varer. 

 

HVIS DER ER FEJL PÅ PRODUKTET 

Hvis der konstateres fejl på varen under udførsel af arbejdet med Contec Coating, skal arbejdet standses med det samme og Contec Coating kontaktes: coating@contecgroup.dk eller tlf. 88770677

Enhver fortsættelse af arbejdet og brug af varen betragtes som accept af varen og er derfor ikke reklamationsberettiget.  

En evt. fjernelse af den allerede opsatte defekte vare må ikke påbegyndes uden accept fra Contec Coating eller dennes leverandør. 

Contec Coating påberåber sig ret til, så hurtigt som muligt, at besigtige skaden, før en afgørelse træffes. 

Køber er ikke berettiget til at afgøre, hvilket håndværksfirma Contec Coating evt. benytter sig af i særlige tilfælde, hvor Contec Coating afholder udgifterne ved udskiftning af varer i en given reklamationssag.   

Hvis Contec Coating tilbyder reparation eller ombytter en vare pga. fejl eller mangler, er køber ikke berettiget til at annullere handlen eller kræve afslag i prisen som følge af manglen. 

 

RETURNERING/OMBYTNING 

Du returnerer varer til Contec Coating uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om, at du gør din fortrydelsesret gældende. Returneringen betragtes som rettidig, hvis varen er indleveret til postforsendelse eller en anden form for forsendelsesservice, der er ansvarlig for forsendelse af varen til Contec Coating, før udløbet af de 14 dage. Som bevis for rettidig returnering af varen forelægges kvittering for indlevering til postvæsen eller lignende til forsendelse.  

 

Returnering/ombytning forudsætter, at varen tilbageleveres i samme stand og mængde som ved modtagelsen. Originalemballagen skal ligeledes returneres. Kunden har selv ansvaret for, at varen kommer frem i hel stand og bærer alle omkostninger i forbindelse med returnering/ombytning af varer, medmindre andet er aftalt med Contec Coating. 

Varer returneres til Contec Coating på følgende adresse: Contec Coating, Axel Kiers Vej 30, 8270 Højbjerg. 

 

FORBEHOLD 

Alle ordrer behandles med forbehold for force majeure, herunder krig, andre uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af leverandørers produktion, svigtende transportmuligheder, import-/eksportforbud eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser Contec Coatings muligheder for at levere varen.

 

Contec Coating er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køber som følge af manglende levering. 

 

Contec Coatings erstatningsansvar er ved alle erstatningskrav begrænset til et beløb svarende til prisen på den vare, som du har købt. 

 

Contec Coating påtager sig produktansvar over for dig ifølge gældende lovgivning. 

 

Klagemulighed

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.
Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus.
Link: Klageportal for Nævnenes Hus

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.
Platformen findes her: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
Angiver du en klage her, skal du oplyse vores e-mail adresse: coating@contecgroup.dk

 

Select your currency
DKK Dansk krone
EUR Euro
Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.